REHABILITACIÓ DEL PAVIMENT SANT SERNI DE CANILLO -2009

"No saber el que ha succeït abans de nosaltre és com ser incesantment nens". Ciceró

En els treballs de substitució del paviment (anys 1960) es va intuir la presència de restes arqueològiques. Es va decidir iniciar la intervenció de millora de l'església i l'excavació arqueològica del subsol on van aparèixer antigues estructures i tombes que van permetre avançar en el coneixement del monument. Es va creure interessant deixar a la vista part d'aquests treballs a través d'un paviment de vidre que vam fer coincidir amb el passadís central de l'església.