Ponència. Visurar l'obra gòtica

L’any 1446 quan Guillem de Sagrera marxa a Nàpols deixa per rematar la llotja dels Mercaders i s’enceta un plet entre l’arquitecte i els promotors respecte al compliment del contracte. Tot apunta que Sagrera va deixar una coberta inclinada en compte del terrat desitjat pels mercaders, que podria haver-se situat sobre la finestrada que coronava la llotja. LLEGIR LA PONÈNCIA