TROBADA CIENTÍFICA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

TROBADA CIENTÍFICA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ:

PÀTINES I ACABATS HISTÒRICS DE LA PEDRA MALLORQUINA

PALMA 11-13 FEBRER 2010

La pàtina: de la descoberta a la protecció. El cas de la Llonja de ciutat.

Els valors rememoratius que introduirà la revolució romàntica del vuit-cents portaran a estimar primer i a defensar després la pàtina com a part dels monuments.
A les Balears d’una primera descoberta de la mà d’en Jovellanos es passarà a la seva defensa des de la Comisión de Monumentos que, tot discutint les bases de la restauració monumental en els edificis que vetllava, qualificarà com una nova mutilació la neteja de la pedra. 
LLEGIR TOTA LA INTERVENCIÓ