EL CASAMANYA, TEORIA I PRÀCTICA (BON DIA, 25/06/2019)