REFORMA DESPATX PROFESSIONAL -2017

I un poc de groc

i un xic de gris

i un xic de verd.

I un xic de blau.

 

Jo. Pere quart