CASA ARNITX A ESCÀS-LA MASSANA 2017

Cadascú és casa seva, la que s'ha construït.

 

Joan Margarit, La casa, Animal de bosc, 2021.