CONFERÈNCIA:LA REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: SENSIBILITATS I COMPETÈNCIES.

“La rehabilitació del patrimoni arquitectònic: sensibilitats i competències.”

Aquesta frase amaga una contradicció que, tot i l’errata, ens serveix per fixar un principi bàsic:   Els monuments no es rehabiliten,  es restauren. La resta del parc construït sí. 

Un edifici obsolet pot ser modificar interior i exteriorment, transformat, ampliat i fins i tot enderrocat  a voluntat de la propietat.  Un monument NO.