PROJECTE DE NOU PONT SOBRE RIU VALIRA - PONT DE MITTERRAND - 2003

"Les coses complexes són fàcils de fer. La simplicitat és el veritable desafiament".

Extret del llibre "Els ponts de Madison County" de Robert James Walles.

 

Fotografies: Josep Vilaplana

 

El pont sobre el riu Valira al carrer Copríncep Mitterand està dissenyat amb una secció longitudinal en forma d’arc de cercle amb un desnivell entre centre llum i recolzament de 58 cm. Aquest perfil es disposa per tal de salvar el galib inferior que és molt reduït a la zona en cas de crescudes excepcionals del riu Valira. A més el fet de presentar pendents a banda i banda de la zona central garanteix que els vehicles hauran de reduir la velocitat per adaptar-la a la zona de pas de vianants. L’estructura es resol amb un tauler metàl·lic amb capa de formigó que evita l’encofrat sobre la llera del riu i permet la construcció en qualsevol època de l’any ja que es independent del cabal real del riu Valira.