LA QUADRATURA DEL CERCLE

►APROXIMACIÓ A LA METROLOGIA I LES PROPORCIONS EN L’ARQUITECTURA MEDIEVAL CATALANA