CONCURS D'EDIFICI DE SERVEIS A SANTA COLOMA- 2019

DNA-O Arquitectura

L'edifici es planteja com un volum compacte amb una geometria regular i modulada. La comprosició de les façanes reprodueix la imatge d'un bosc de bedolls: el tronc (primera planta) amb lamel·les nues i verticals de fusta i la copa (primera i segona planta) el fullam de l'entorn reflectit per la superfície de vidre.

El joc de reflexos de l'entorn, dota l'edifici d'una gran lleugeresa i alhora d'un esperit d'integració i camuflatge.