CONCURS MUSEU DE LA BICICLETA.AND.LA VELLA-2020

LEMA: LA BANDA DE MÖBIUS

EN COL·LABORACIÓ AMB: STOA / TEL-TALLER D'ESTUDIS LUMÍNICS / TATOTUM STUDIO / WOW COMUNICACIÓ

Es proposa la concepció d’un projecte museològic que tingui com a conceptes principals la bicicleta, en la seva evolució i el ciclisme en totes les seves vessants: ús i esport, on el territori, sempre que es pugui, sigui l’eix principal.
Un projecte que en les diverses fases de treball, es transformi en producte turístic i cultural que pugui atreure el públic potencial interessat que s’ha vist que existeix. Un projecte atractiu, innovador i actual tant en el tractament com en la formalització museogràfica i la presentació de la col·lecció.

Es tracta d’una superfície total de 1.762 m2 dedicada al museu però dividida en dues plantes, amb la qual cosa la definició dels fluxos dels visitants es perfila com un dels elements decisius en la concepció de l’espai.