LES RESTAURACIONS VUITCENTISTES DE LES LLOTGES DE MALLORCA I VALÈNCIA: SIMILITUDS I DIFERÈNCIES

Article publicat a la revista LEXICON, Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo.