CONFERÈNCIA: EL FERRO DE FUNDICIÓ

Conferència: FERRO DE FUNDICIÓ. Històrica, desenvolupament, us en el passat i en el present. 

PROGRAMA DE MÁSTER MRM RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL.