AMPLIACIÓ REFUGI JUCLAR

El present  projecte amplia el refugi pel costat de ponent i permet separar les funcions de dia i les de nit. Així els dormitoris i els serveis sanitaris es concentren  en l’ampliació mentre que  l’edifici conserva la zona de menjador- estar i es remodela en la zona de connexió per ubicar la cuina i sales de magatzem. L’ampliació es projecta amb la intenció d’alterar el mínim  la volumetria actual per tal d’ aprofitar el màxim l’edifici existent.