francesc mitjans a andorra

Francesc Mitjans i Miró (1909-2006) va ser un arquitecte de referència a la Catalunya posterior a la Guerra Civil. Professional de gran prestigi va passar del classicisme a una modernitat temperada en sintonia amb els corrents internacionals i amb aquella burgesia barcelonina que mirava cap a Europa. Mitjans va treballar a Andorra entre finals dels setanta i mitjans del vuitanta del segle passat amb propostes d’habitatge plurifamiliar o en filera, hotels i centres esportius.  --> FRANCESC MITJANS A ANDORRA

 

 

ARTICLE RELACIONAT ► --> UN PETIT ESPAI BARÇA A ANDORRA