projecte de remunta d'edifici de vivendes

I un angel desplega ses ales i deixa el cel ple de claror,

i un pern de satèl·lit travessa paisatges

i capses de retoladors.

Ses flors se despinten des arbresi es ules les perden del tot,

ses albes vesteixen sa pura matèria

des gremi de sa construcció.

 

"Alpinistes samurais". Antònia Font. (Alegria,2002)