XALET A SISPONY, LA MASSANA - 2005

"La llar de l'home o de la seva família ha de ser com un vestit a mida, i que, quan una casa està en absoluta consonància amb les costums i hàbits dels que abriga sota el seu sostre, el resultant no pot ser més que satisfactori". Viollet-le-Duc. Història d'una casa.

Partint d'un xalet bastit als anys 70, col·locat al cap damunt de dues parcel·les es volia assolir una vivenda amb espais amplis. Es va decidir conservar el màxim de l'edificació existent i fer una ampliació que ocupés la resta d'una de les dues parcel·les, deixant l'altra com a jardí.

S'aprofita la trinxera existent per soterrar el nou aparcament i anivellar el jardí. L'ampliació es concreta amb un volum pur revestit de pissarra que s'adossa al xalet existent.