CONCURS ESCOLA ANDORRANA A LA MASSANA - 2001

"El que d'arrel s'aprèn mai del tot s'oblida". Sèneca

2n. Premi

En col·laboració amb: Xavier Orteu, arquitecte.

Es pensa en una construcció allargada situada contra la vessant per alliberar al màxim l'espai per patis. Es divideix l'edifici en dues parts per tal de concentrar maternal a un costat i primera ensenyança a l'altre de tal forma que estiguessin junts i alhora físicament separats. Aquesta disposició permetia orientar totes les aules i sales a l'assolellament.