ERA I ERETA DE CAL TORRES DE PAL - 2003

"Els arquitectes ho saben tot sobre l'estil romànic, excepte com construir-lo". Gilbert Keith Chesterton

Amb les mateixes tècniques i materials es bastien l'arquitectura vernacular i la sacra en la construcció històrica pirinenca. Les diferenciava només l'origen de la seva construcció: funcional una, espiritual l'altra. Al convertir l'era i l'ereta de Cal Torres de Pal en un Centre d'Interpretació del Romànic podem entendre millor la forma de construir del nostre romànic.