CASA A SANT JULIÀ DE LÒRIA- 2010

Casa mia, casa mia

Per piccina che tu sia,

tu mi sembli una Badia

casa mia!

Giacomo Puccini, 1908

 

Es tracta d'una casa unifamiliar aïllada de reminiscència noucentista. Es volia adaptar l'edifici a les exigències contemporànies sense perdre l'essència de l'edifici. Es conserva l'envolupant així com els elements estructurals i s'actua en divisions i acabats.