ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ D'ESTAMARIU - 2003

"Un estil, àdhuc en arquitectura religiosa, és l'expressió d'una generació: un esforç col·lectiu, un mèrit".

La vie catholique, citat per J.V.Foix en Mots i maons o a cascú el seu.

Les fotografies actuals extretes de: www.patrimoni.gencat.cat

Església romànica desamortitzada que va quedar en runes amb el pas del temps. En una primera fase s'inicia l'excavació i es cobreix la nau central i lateral. Cal destacar les magnífiques pintures que van ser descobertes i restaurades. 

En la nostra intervenció s'excava la nau lateral desapareguda fins a trobar els trams dels murs conservats, s'obren els arcs tapiats i es cobreixen per recuperar la sensació d'església de tres naus.

Més informació en l'apartat ESCRITS, "Estamariu tresor retrobat".