RÀDIO ANDORRA - en progrés

"Precisament per tal com és un art difícil, hauria d'ésser el preferit. Confonem, en arquitectura, el nou amb l'extravagant, l'esperit del temps amb l'absurd" J.V. Foix, Mots i Maons o a cascú el seu.

La intervenció a Ràdio Andorra vol conservar els valors arquitectònics, documentals i significatius d’un dels monuments més rellevants de la història moderna d’Andorra. La voluntat expressiva de l'arquitecte Robert Trilhe és innegable, envolcallant un edifici que obrí el país al món. El repte és important donat que s’intervé en un monument que es manté quasi intacte i que es vol obrir al públic. En aquest sentit el respecte als valors de l’edifici tenen que combinar-se amb les exigències de qualitat necessàries per custodiar, conservar, tractar i gestionar el material que conté alhora que cal assolir una d’adequació ambiental suficient com a equipament públic.

 

Visita el nostre blog amb article relacionat ►