CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE RÀDIO ANDORRA

"Precisament per tal com és un art difícil, hauria d'ésser el preferit. Confonem, en arquitectura, el nou amb l'extravagant, l'esperit del temps amb l'absurd"

J.V. Foix, Mots i Maons o a cascú el seu

 


La intervenció a Ràdio Andorra vol conservar els valors arquitectònics, documentals i significatius d’un dels monuments més rellevants de la història moderna d’Andorra. La voluntat expressiva de l'arquitecte Robert Trilhe és innegable, envolcallant un edifici que obrí el país al món. El repte és important donat que s’intervé en un monument que es manté quasi intacte i que es vol obrir al públic. En aquest sentit el respecte als valors de l’edifici tenen que combinar-se amb les exigències de qualitat necessàries per custodiar, conservar, tractar i gestionar el material que conté alhora que cal assolir una d’adequació ambiental suficient com a equipament públic.


 

MÉS SOBRE RÀDIO ANDORRA:

► Ràdio Andorra, hotel Rosaleda, diferències íntimes. E.Dilmé, octubre 2017

► Ràdio Andorra, 80 anys d'història. E.Dilmé, agost 2019

► Ràdio Andorra, i la torre de Babel. E.Dilmé, agost 2019

► Robert Trilhe, arquitecte de Ràdio Andorra. E.Dilmé, agost 2019