Seminari: LES LLOTGES MEDIEVALS A LA CORONA D'ARAGÓ

 

 

►LES RESTAURACIONS VUITCENTISTES DE LES LLOTGES DE MALLORCA/VALÈNCIA: SIMILITUDS I DIFERÈNCIES