black lives matter. definint el patrimoni

Bastir un edifici correctament i amb sensibilitat estètica no és gens fàcil. Que, a més, a partir d’un cert moment, sigui valorada per la societat de forma continuada, encara menys. Quan això passa l’edifici entra a formar part d’una categoria exclusiva: la dels monuments històrics.   ►ARTICLE COMPLERT