TROBADA CIENTÍFICA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ. PÀTINES I ACABATS HISTÒRICS DE LA PEDRA MALLORQUINA

En la TROBADA  CIENTÍFICA  DE  CONSERVACIÓ  I  RESTAURACIÓ. PÀTINES I ACABATS HISTÒRICS DE LA PEDRA MALLORQUINA, vam presentar la ponència: "La pàtina: de la descoberta a la protecció. El cas de la Llonja de ciutat".