VISURAR L'ARQUITECTURA GÒTICA

TERRAT O TEULADA? LES VISURES SOBRE LA COBERTA
DE LA LLOTJA DE PALMA, 1681-1699