SANT JORDI 2019

SANT JORDI 2019

SANT JORDI 2019

Jo só del camp la rosa que poncella.

Càntic núm.2. Càntic dels càntics de Salomó (traducció de Mossèn Cinto Verdaguer).